Assajos clínics actuals

L’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), com agència estatal adscrita al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, és responsable de garantir a la societat, des de la perspectiva de servei públic, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, des de la seva investigació fins a la seva utilització, en interès de la protecció i promoció de la salut de les persones, de la sanitat animal i el medi ambient.

Per a això, desenvolupa un ampli ventall d’activitats, entre les quals es troben:

L’avaluació i autorització de medicaments d’ús humà i veterinari.
L’autorització d’assaigs clínics amb medicaments i l’autorització d’investigacions clíniques amb productes sanitaris.
El seguiment continu de la seguretat i eficàcia dels medicaments un cop comercialitzats i el control de la seva qualitat.
Les actuacions d’autorització o registre així com la inspecció dels laboratoris farmacèutics i dels fabricants de principis actius.
La supervisió del subministrament i el proveïment dels medicaments.
Les funcions i responsabilitats estatals d’inspecció i control en matèria d’estupefaents i substàncies psicotròpiques.
La lluita contra els medicaments, productes sanitaris i cosmètics il·legals i falsificats.
La certificació, control i vigilància dels productes sanitaris.
El seguiment de la seguretat dels cosmètics i els productes de cura personal.
La informació de tot el que tingui a veure amb aquests aspectes als ciutadans i professionals sanitaris.
L’elaboració de la normativa que faciliti el compliment de les seves funcions.

En la seva web trobareu una amplia informació sobre aquest tema.

Speak Your Mind

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.