Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya

Elaborat en el si del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, suposa una defensa dels drets de les persones ateses, una garantia de protecció professional i, òbviament, un marc de referència per a la presa de decisions de la infermera en la pràctica quotidiana.

Carta de presentació. de la Degana  Sra. Montserrat Teixidor i Freixa

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya