Conferència / Col•loqui “L’AGONIA AMB DIGNITAT” – Hospital Clínic de Barcelona

Dins del cicle de conferències, del FORUM SALUT CLÍNIC, a la Sala d’Actes Farreras Valentí, el dia 28 de juny és va tractar “LAGONIA AMB DIGNITAT
A càrrec de: Dr. Albert Tuca, Dr. Joan R. BadíaSra. Montserrat Venturas – Membres del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) – Hospital Clínic de Barcelona.
En resum, es va dir que els avenços científics han contribuït a l’increment de l’esperança de vida, però, també, a la mecanització i sovint, a la deshumanització del procés de la mort, que pot provocar angoixa i aïllament. Abans, potser, la gent es moria més aviat, però moria de manera més confortable, la medicina curava poc, però consolava més.
Per això, el nou model de sanitat tendeix cap a un procés d’individualització, on es té en compte els valors de les persones. En poques dècades hem substituït l’ètica de la beneficència, amb un patró paternalista en la relació metge/pacient, per l’ètica de l’autonomia, amb un patró col.laboratiu, on es consideren els valors i interessos del pacient. Per tant la medicina basada en l’evidència s’està substituint per la medicina basada en els valors, on conviuen els coneixements de l’evidència científica amb el respecte dels legítims valors de la persona.
Hauríem de reflexionar com volem acabar els darrers dies de la nostra vida, balancejant el possible sofriment tant físic, emocional, social i espiritual, amb les creences i dignitat que hom té. Hem de plantejar-nos la possible limitació en els tractaments, evitant, per exemple, l’obstinació terapèutica, tot i procurant mantenir  el màxim confort i afavorir una mort tranquil·la.
Així doncs, el sofriment, la dignitat, la mort en pau són termes emergents en l’argumentació de les cures al final de la vida.
La temàtica és molt interessant, i ens planteja reptes de creixement personal, que a vegades tenim oblidats.