Copagament dels medicaments

Informació sobre el nou model d’aportació econòmica sobre el preu de venda al públic (PVP) dels medicaments a partir de l’aplicació del Reial decret llei 16/2012 del Govern espanyol.

Aquesta informació consta a la pàgina web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat Departament de Salut)

Copagament medicaments 2012