Els nostres serveis a L’Hospital de la Vall d’Hebron

A l’Hospital de la Vall d’Hebron a partir d’aquest mes de setembre també hi podeu trobar informació dels serveis que ofereix PICAM per malats oncològics, hematològics i els seus familiars.

hospital