Entrevista a l’Anna Rodríguez, directora d’Estrategia i Projectes de l’ICO

 

Anna Rodríguez

Anna Rodríguez

“A l’ICO, els professionals es preocupen i cuiden els pacients i les famílies durant tot el procés de la malaltia”

 

Quina és la seva funció coma cap d’Estratègia i Projectes dins de l’ICO?

Des de la meva direcció marquem la ruta a seguir per aconseguir els objectius estratègics i les fites plantejades cada any.

També planifiquem una sèrie de projectes dintre de la línea de Responsabilitat Social Corporativa amb objectius específics, per aconseguir un impacte sobre la qualitat de vida dels pacients i familiars atesos a l’ICO. Per exemple els projectes solidaris: somriure a l’ICO, Coixins de cor, Pro BonoICO, etc..

Com a cap d’Estratègia i Projectes, suposem que és qui decideix el que millor li convé a l’ICO, tant en infraestructura com en imatge?

Realment qui decideix que li convé a l’ICO és el Departament de Salut, el Consell d’Administració i el Comitè Directiu, sempre tenim en compte la opinió dels pacients i escoltant la veu dels professionals. L’ICO és una institució que ha sabut implicar a tots  en l’organització, en la infraestructura i en preservar la marca ICO.

Moltes vegades, quan un pacient ens ve al banc de perruques o als serveis d’estètica oncològica, ens diuen: vinc de l’ICO, o “vinc de l’Hospital del càncer”. Creu que és aquesta la imatge que han de tenir els pacients de l’ICO, o és molt més?

Els pacients podem dir el que sentin, l’important és com ho diuen.  A nosaltres ens agradaria que parlessin de l’ICO des de la perspectiva científic tècnica i també des de la visió humana. Volem que quan parlin de l’ICO,  parlin d’accessibilitat, de proximitat, d’humanitat,  de recerca etc.. i voldríem que sempre acabin  la conversa dient “he estat atès/sa al millor Hospital”, on hi ha la tecnologia més puntera, els professionals més competents i  la recerca  més innovadora però sobretot persones que tracten a persones, sens dubte. L’ICO està impregnat de molta calidesa. I la veritat és que els pacients ho noten, i tenen molt bon concepte del nostre centre. El Servei Català de la Salut (CatSalut) fa periòdicament una enquesta d’opinió sobre els diferents serveis d’atenció hospitalària de Catalunya. En el darrer va analitzar l’opinió de més de 4.500 usuaris atesos en prop de 60 hospitals catalans i l’ICO va quedar com el segon centre de tot Catalunya més ben valorat pels usuaris, amb un grau de satisfacció global de 8’88 sobre 10. Així mateix, el 95% dels usuaris afirmen que s’hi s’haguessin de tornar a tractar repetirien de centre.

Quin és l’origen de l’ICO?

La idea de crear un centre dedicat a l’oncologia a Catalunya es remunta als anys trenta, quan el Govern de la Generalitat va encarregar a l’investigador Francesc Duran i Reynals la creació d’un hospital monogràfic sobre el càncer. L’esclat de la Guerra Civil l’any 1936, però, va impedir que el projecte tirés endavant.

A finals dels anys seixanta i principis del setanta, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) va començar a recaptar fons per a la construcció d’un hospital monogràfic per atendre als  malalts de càncer de la província de Barcelona. Les obres del centre van començar l’any 1975, però, va topar amb importants dificultats, especialment per la manca de recursos econòmics i pels canvis que es donaven en l’abordatge de les malalties oncològiques.

Després d’uns anys abandonat, el 1987 l’Associació Espanyola Contra el Càncer va cedir les instal·lacions a la Generalitat de Catalunya. No va ser fins el any 1995 quan es va constituir l’Institut Català d’Oncologia, com a empresa pública del Departament de Salut.

 Quina estructura té?

L’ICO està constituït per 3 centres ubicats a l’Hospitalet, Girona i Badalona, que treballen conjuntament amb hospitals universitaris de l’Institut Català de la Salut (Hospital de Bellvitge, Hospital Dr. Josep Trueta i Hospital Germans Trias i Pujol, respectivament). La seu s’ubica a L’Hospitalet, a l’Hospital Duran i Reynals, que centralitza tots els serveis de suport i corporatius. L’ICO treballa en xarxa i està en 17 comarcals

 I departaments?

Els serveis assistencials de l’ICO són els següents: oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, hematologia clínica, consell genètic, cures pal·liatives, farmàcia, física mèdica i protecció radiològica, fisioteràpia, psicooncologia, treball social, atenció continuada i atenció al ciutadà. També hi ha diferents programes: Programa de Prevenció i Control del Càncer, Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (PREC), Programa de Càncer Hereditari i Observatori Qualy. I hi ha tota una estructura de suport i gestió que s’agrupa en diferents àmbits: Direcció de Persones, Direcció de Recursos, Direcció de Cures, Direcció de Coneixement, recerca i innovació i la nostra direcció la Direcció d’Estratègia i Projectes.

Se’n sap molt poc de l’ICO, ens pot descriure breument els seus objectius?

L’ICO té la missió de treballar per reduir l’impacte del càncer a Catalunya. Constitueix l’objectiu primordial la direcció, gestió i prestació de serveis d’atenció oncològica, en els àmbits assistencial, docent i de recerca, com també el disseny i la realització d’estudis i qualsevol activitats relacionades amb l’epidemiologia i el control del càncer.

 Aquest objectius com es fan realitat?

L’objectiu es fa realitat amb un model de centre integral de càncer, que a més de la cura de pacients, té programes de prevenció, recerca i formació especialitzada de professionals. S’ofereix un tractament integral que comporta el compromís per oferir tots els serveis relacionats amb la cura del càncer: des dels programes de detecció precoç i el consell genètic fins a les cures pal·liatives passant pel diagnòstic, la cirurgia i el tractament. A més del desenvolupament de programes especials d’aplicació de noves tècniques de diagnòstic i terapèutiques en oncologia, prèviament a la seva utilització assistencial.

 Quines expectatives de futur té?

Combatre la malaltia potenciant la recerca i la innovació assistencial. Una altra expectativa és ampliar la xarxa ICO; és a dir, que s’hi uneixin més hospitals comarcals.

 És un hospital, o és més que un hospital?

Com he comentat abans, l’ICO és un centre integral de càncer, a més de l’activitat pròpiament assistencial d’un hospital, desenvolupa la prevenció del càncer, la recerca i la docència. És l’únic centre d’aquestes característiques de l’estat. Jo diria que més que un hospital, és un centre on els professionals es preocupen i cuiden a les persones malaltes i  famílies durant tot el procés de la malaltia.

 Quan estem situats a les portes exteriors, abans d’entrar, podem llegir tota una sèrie d’entitats. Quina relació tenen entre elles?

A l’ICO es treballa de manera multidisciplinar  i fent aliances  i convenis amb diferents centres. Treballem amb els centres de referència, amb l’IDIBELL, que és una fundació de recerca amb associacions, com l’associació espanyola contra el càncer, que també té la seu a l’Hospital Duran i Reynals..

Quin és el fet diferenciador de l’ICO en relació amb altres hospitals?

El principal fet diferenciador és el model d’atenció en xarxa per a  un tractament integral del càncer, amb una organització multicèntrica i estructurada en una xarxa amb tres centres oncològics monogràfics, que treballen conjuntament amb tres hospitals universitaris: l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital Dr. Josep Trueta i l’Hospital Germans Trias i Pujol, i 17 hospitals comarcals. La finalitat és portar l’especialista allà on es troba el pacient i garantir la màxima equitat en la prestació sanitària.

Hi ha representacions de l’ICO en altres centres sanitaris?

A la xarxa d’hospitals comarcals hi ha equips de professionals de l’ICO que es desplacen, per facilitar al pacient l’accés a un diagnòstic i al tractament a prop del seu domicili. Busquem un model que contempli  la proximitat al domicili per als casos de baixa complexitat, i la coordinació que garanteixi l’accessibilitat a l’hospital de referència per a les patologies que requereixin un nivell tecnològic superior.

Quina relació té l’ICO amb les associacions de pacients?

Treballem conjuntament en projectes solidaris per aconseguir recursos per millorar el tractament i la investigació en càncer.

Es tracten tots tipus de càncer?

Es tracten tots tipus de càncer en persones adultes. Actualment l’ICO és el centre oncològic de referència per al 40% de la població adulta de Catalunya.

I, malalties que no són pròpiament càncer, també?

Si, també tractem persones amb tumors benignes.

És fa docència a l’ICO?

L’ICO és un centre de referència en càncer i té professionals  reconeguts a nivell  nacional iinternacional. També l’ICO ha apostat des de els seus inicis per la formació dels seus professionals. S’ofereixen programes de formació multidisciplinària en les àrees de pregrau, postgrau i formació especialitzada, estades formatives i practiques per a escoles i centres de formació concertats.

I investigació?

L’ICO és un centre integral de càncer i com a tal lluita contra la malaltia en totes les seves vessants, entre elles la recerca. Aquesta forma part de l’objectiu primordial de l’ICO en els seus estatuts fundacionals. A l’ICO es fa recerca en tot allò que té a veure amb el càncer, des d’entendre per què es produeix la malaltia i com prevenir-la, fins a trobar estratègies de diagnòstic precoç o tractaments nous i més eficaços, així com recerca en relació a l’atenció als malalts al final de la vida. També es fa investigació en infermeria, psicooncologia i treball social.

La recerca de l’ICO és de primer nivell. Una mostra és que un estudi nostre  va ser el 2010 el més citat del món en la categoria de Biologia, segons la classificació Science Watch. El nombre de vegades que un article és citat en altres treballs n’indica la influència en el seu àmbit científic.

D’altra banda, segons el darrer SCImago Institutions Ranking World Report 2011 l’ICO, el centre hospitalari d’Espanya amb una recerca de més qualitat. Aquest informe analitza la recerca que fan més de 3.000 institucions d’arreu del món.

Col·labora amb altres centres?

El model de centre integral de càncer comporta l’establiment d’una xarxa d’atenció oncològica fonamentada en aliances estratègiques amb altres institucions. Els serveis de les especialitats mèdiques no oncològiques, els processos diagnòstics i la cirurgia es proporcionen, bàsicament, a través del tres hospitals universitaris (Hospital de Bellvitge, l’Hospital Doctor Josep Trueta, l’Hospital Germans Tries i Pujol) i de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). A més hi ha establertes aliances estratègiques amb 17 hospitals comarcals i altres institucions.

Es fan visites per conèixer a l’ICO, a nivel d’escoles ?

Si, l’ICO fa temps que ofereix visites a escoles catalanes per donar a conèixer com s’investiga sobre el càncer a la nostra institució. Es van iniciar el 2007, i des de llavors se n’han organitzat més de 50, i han passat més de 1.000 alumnes. Cada any tenim una important llista d’espera, perquè són unes visites molt valorades.

I del ciutadans?

Es realitzen visites d’acollida als pacients recent diagnosticats i que han de començar el tractament, però a la ciutadania no se si els podria interessar venir a conèixer l’ICO, igual els hem de preguntar?

Hi ha serveis de voluntariat social?

Sí, a l’ICO hi ha servei de voluntariat social. Tenim voluntàries que fan activitats lúdiques pels pacients i familiars, hi ha voluntàries que venen a fer tallers d’estètica, voluntaris que fan màgia, tutors que fan de guia i acompanyament en els estudis als pacients que estan ingressats i estan estudiant a la Universitat, etc..

També fent sessions de reiki, acords amb ONGs per recollir aliments i altres recursos per a persones en situació de pobresa, etc. Ara mateix estem valorant iniciar un programa de voluntariat corporatiu social, per donar resposta a les inquietuds dels treballadors en aquests aspecte.

Es fan xerrades per apropar a l’ICO a la població en general?

Sí, és tradició a l’ICO donar xerrades de sensibilització en escoles, associacions, i a la població en general sobre el càncer. Per exemple els professionals de l’ICO donen xerrades de deshabituació tabàquica, de  prevenció del càncer de mama, càncer de còlon, càncer de coll d’úter, càncer de pell, etc..

També s’organitzen sessions informatives i tallers per a pacients, per a familiars i per a la ciutadania en general, dins del programa d’educació sanitària. L’objectiu d’aquestes activitats, completament gratuïtes, és millorar el coneixement de la malaltia i dels tractaments, així com oferir eines i consells per afrontar-la i prevenir-la.

A la web de l’ICO es publica el calendari de sessions mensuals. Per apuntar-se cal emplenar un formulari a la mateixa web o contactar telefònicament amb la Unitat d’Atenció al Ciutadà.

Hi ha un pla de formació des de l’ICO pel Ciutadà, independentment de que tingui càncer o no, perquè es conegui millor aquesta malaltia i com el fa arribar a la població?

Nosaltres a l’ICO no tenim un pla de formació planificat pels ciutadans, però si  que col·laborem amb diferents entitats publiques i privades per tal de  sensibilitzar a la la ciutadania sobre el cáncer i  la forma prevenir-lo.

M. Teresa Mariano
Voluntària de PICAM
en l’Àrea de Comunicació

Edita: Prevenció i Informació Càncer Molins

“Article propietat de PICAM. Prohibida la seva reproducció, tant de text com d’imatge, sense consentiment de l’Associació Prevenció i Informació Càncer Molins”.


About picam

Associació que deixem perruques gratis a dones amb càncer que no tenen recursos per comprar-ne una. Si tens una perruca i ja no et serveix. La passem a recollir gratuïtament/Asociación que dejamos pelucas gratis a mujeres con cáncer que no tienen recursos para comprar una. Si tienes una peluca y no te sirve. La pasamos a recoger gratuitamente.