Entrevista a Marta Corrales tècnica d’orientació d’Intermedia

marta corralesTestimonis de gent que ha passat per la malaltia demostren que aquesta experiència et fa veure des de un altra perspectiva aspectes de la teva vida, entre ells el tema laboral.

La Marta Corrales és Tècnica d’Orientació (Programa Orienta) d’INTERMEDIA que és una fundació sense afany de lucre que atén a persones, especialment que es trobin en situació de vulnerabilitat social i laboral, promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació. Està homologada com a agència de col·locació.

El pròxim dia 7 de juliol ens farà una xerrada sobre com cerca feina després d’haver passat un càncer al Casal Cívic Sabadell – Arraona-els Merinals de Sabadell.

 

M.T.M.: Haver passat un càncer pot servir de manera positiva per trobar feina després d’haver passat aquesta malaltia?

M.C.: Clarament sí. Amb diferents persones amb qui he pogut tractar i orientar, així com testimonis de gent que ha passat per la malaltia demostren que aquesta experiència et fa veure des de un altra perspectiva aspectes de la teva vida, entre ells el tema laboral, on aprens a gestionar i et dóna noves competències que pots utilitzar a l’hora d’enfrontar-te a un nou entorn laboral o tornar a aquell treball que es va haver d’interrompre com a conseqüència de la malaltia.

 

M.T.M.: Com fer-ho?

M.C.: Sent capaç d’analitzar en el punt que es trobaven abans del càncer i tot el que s’ha superat des de llavors.

 

M.T.M.: En què ens hem de centrar?

M.C.: Tant en el currículum com en l’entrevista ens hem de centrar en totes les habilitats i capacitats laborals que som capaços de portar a terme en un entorn laboral, el què sabem fer i el que podem arribar a aprendre.

 

M.T.M.: Quines són les dades necessàries a incloure en el currículum?

M.C.: Les dades obligatòries que han d’anar en un currículum genèricament són les de caràcter personal; on destaquem el nom i cognoms i un telèfon de contacte, la població així com l’edat són totalment recomanables però no obligatòries a incloure en el currículum. Altre apartat que gairebé ningú posa és en relació a l’objectiu professional, la tendència per fer cerca de treball és sempre dir “de qualsevol cosa”, això no ajuda a la persona que rep el nostre currículum. Com pot saber una persona que no ens coneix de res del que podem treballar a la seva empresa? És aquesta persona qui ha de decidir en quin lloc de treball encaixem millor?

La resposta a totes dues qüestions clarament és NO. Nosaltres som qui hem de dir en aquest apartat a què estem disposats i qualificats per treballar a l’empresa, i per tant facilitem la lectura i posterior selecció de reclutador/a.

Per descomptat, no ens podem oblidar de posar la nostra experiència, formació, idiomes i altres competències informàtiques o habilitats que hem adquirit al llarg de la nostra trajectòria vital i laboral.

 

M.T.M.: En el currículum on podem col·locar el temps que hem estat en tractament de la malaltia?

M.C.: No és necessari dir el temps que hem estat en tractament, en un currículum mai es posen les malalties que hem patit al llarg de la nostra vida, siguin quines siguin. Aquest temps per tant quedarà sense reflectir en el currículum, i hem de defensar-ho alhora de l’entrevista. El que podem fer, perquè no quedi tan visible és posar les dates treballades per anys i/o mesos en cada ocupació en comptes de posar les dates exactes de dia, mes i any.

Altre cas que es pot donar és que hi ha persones que després d’haver superat el càncer han quedat amb algun tipus de minusvàlida o discapacitat que supera el 33%, i aquesta dada per a moltes ofertes de feines i contractacions és necessària que aparegui en el nostre currículum, per tant ha d’anar o bé després de les dades personals o al final del mateix en dades addicionals. Normalment és per ofertes on demanden explícitament complir aquesta característica.

 

M.T.M.: És convenient fer algun tipus de formació, si es pot, per actualitzar el nostre currículum?

M.C.: Sempre ho recomano a tothom. Reciclar-se i estar al dia envers la seva professió o tenir una titulació és gairebé imprescindible perquè el nostre currículum compleixi els requisits demandats per al mercat de treball. La crisi ens ha afectat a moltes persones, i per aquest motiu hem de ser molt competents, ja que ens trobem en un mercat de treball massificat en relació a la demanda i no tant d’oferta.

 

M.T.M.: Quins serien els canals de recerca?

M.C.: Avui dia podem trobar diferents classificacions dels canals per a la publicació d’ofertes, la tàctica és que cal conèixer quins són i com podem organitzar-los per ser més eficaços amb la cerca de feina. La classificació que fem des d’Intermedia és: Portals web de feina, Autocandidatura, ETT’s, Empreses de selecció, Xarxes Socials, Web’s d’empresa, Promocions Econòmiques, SOC, Administració Pública i Premsa. Des de Fundació Intermedia el que fem és explicar el seu funcionament Intern i les estratègies de com utilitzar metabuscadors laborals, que són portals de feina que fan cerca en altres portals de feina, normalment els més utilitzats, o xarxes socials on comparteixen ofertes prop de la nostra població, o contactes per tal de millorar la nostra cerca.

 

M.T.M.: En l’entrevista s’ha de dir que s’ha patit un càncer?

M.C.: No cal esmentar-ho, no estem obligats a donar aquesta informació, ja que és de caràcter totalment privat.

 

M.T.M.: Que fer si ens pregunten el temps que s’ha estat amb el tractament i/o malalt/a?

M.C.: Si directament ens pregunten sobre el temps que hem estat fent el tractament sempre hem de dir la veritat i explicar-ho, intentant utilitzar la reformulació positiva, que no és més què dir el fet positiu que ens ha aportat passar per aquesta situació, nomenar el que hem après i el que ens ha fet canviar a millor.

 

M.T.M.: Com es pot plasmar en l’entrevista la reformulació positiva d’allò que s’ha après?

M.C.: Cal destacar aquelles competències que hem portat a terme durant la malaltia així com aquelles que durant la nostra trajectòria hem après a gestionar, un exemple on molts es poden sentir identificats és: Aprendre a prioritzar, a ser optimista, valorar la rutina, a no tenir por a les coses sense importància, a cuidar més del nostre cos, etc.

Aquestes competències hem de ser capaços de plasmar-les tant en el nostre currículum com durant l’entrevista.

 

M.T.M.: Quins recursos hi ha?

M.C.: Avui dia existeixen diferents programes d’orientació al nostre abast i per a diferents col·lectius (majors de 45 anys, col·lectius en exclusió, joves, aturats de llarga durada, etc.). Aquells que recomanem envers l’ajuda a la inserció són els Espais de Recerca de Feina Activa i el Programa d’Orientació i acompanyament a la Inserció, ja que agrupen a qualsevol tipus de col·lectiu i l’objectiu principal és l’ajuda i recursos per a la millora de la inserció.

També hem de destacar els cursos subvencionats, on trobem els certificats de professionalitat i altres formacions per tal de poder millorar el nostre currículum formatiu i ampliar les possibilitats d’inserció.

 

M.T.M.: On dirigir-se?

M.C.: La majoria de programes són accessibles a través de l’Oficina de Treball, el SOC, d’altres els que són adreçats a col·lectius més específics podem accedir a través de Serveis Socials o altres entitats sense ànim de lucre.

En el cas dels cursos i certificats de professionalitat ens hem de dirigir també al SOC a l’oficina o en la seva pàgina web.

 

M. Teresa Mariano

Voluntària de PICAM en l’Àrea de Comunicació

Edita: Prevenció i Informació Càncer Molins

“Article propietat de PICAM. Prohibida la seva reproducció, tant de text com d’imatge, sense consentiment de l’Associació Prevenció i Informació Càncer Molins”.