Entrevista al Sr. Boi Ruiz, conseller de Sanitat del Govern de la Generalitat

.

“Mentre es mantingui el dèficit fiscal de Catalunya i la difícil situació econòmica i financiera, no podrem suspendre les mesures aplicades en sanitat”

.

Sr. Boi RuizAmb motiu de la Reunió del Consell Català de Pacients de Catalunya (representants d’associacions de pacients) amb l’Honorable Conseller de Sanitat Sr. Boi Ruiz i García, en la que estaven convocades totes les entitats de l’àrea de Salut amb seu a casa nostra; i en la que l’ordre del dia era molt polèmic i preocupant per tots nosaltres donat que es parlava no sols de l’euro que la Generalitat havia posat com a mida de recuperació de la Sanitat, per ser aquest un dels sectors més afectats per la crisi, sinó pel greu impost que el govern central ens ha imposat per decret llei, i que sobretot afectarà a les classes amb poder adquisitiu mig i de manera molt greu a les classes més humils i amb rendes petites, així com els minusvàlids i dependents.

 Així, l’associació Prevenció i Informació Càncer Molins (PICAM), present en la reunió, li va demanar, posteriorment, al Sr. Conseller una entrevista, que amablement va acceptar, la qual cosa li agraïm molt.

PICAM. Sr. Conseller, ens pot explicar en què consisteix el sistema sanitari, a vegades, tan difícil de comprendre?

 A Catalunya l’antiga Seguretat Social (SS) va ser substituïda l’any 1990 pel Servei Català de la Salut (CatSalut). Aquest es finança amb els impostos directes i indirectes de tots els catalans, no amb les cotitzacions a la seguretat social d’empreses i treballadors com abans. Això va donar dret a l’atenció sanitària pública a tothom (universal) i no únicament als cotitzants de la SS i els seus beneficiaris. El CatSalut lliura una targeta sanitària al ciutadà que acredita que l’atenció sanitària que aquest ciutadà rep als hospitals, Centres d’Atenció Primària i Oficines de Farmàcia corre a càrrec del CatSalut en les condicions que marquin les lleis.

L’atenció mèdica a territori la podran rebre en una àmplia xarxa d’hospitals d’utilització pública formada pels antics hospitals de la S.S. i els hospitals concertats de diversa titularitat i en una àmplia xarxa de Centres d’Atenció Primària (CAP) la majoria d’ells els antics ambulatoris de la SS

 PICAM. A dia d’avui, el ciutadà ha de pagar l’euro que ha implantat la Generalitat de Catalunya, a partir de l’u de setembre hi haurà la pujada de l’IVA, a això li hem de sumar l’augment per percentatge segons la renda personal que ha implantat el govern central a partir de l’u d’agost (població activa) i l’octubre (pensionistes), amb caràcter retroactiu des de l’u de juliol. Correcte?

 Em planteja mesures de diversa índole: sanitàries i no sanitàries (com l’IVA), de l’Estat i de la Generalitat. Jo puc respondre per les actuacions implantades pel Govern de la Generalitat, com la taxa per les receptes mèdiques, que responen a la necessitat de garantir el futur del nostre model sanitari a través del CatSalut. També li puc dir que nosaltres, vista la difícil situació econòmica, ens vam posar a treballar des del minut zero amb mesures d’austeritat i sostenibilitat. Segurament, si això s’hagués fet abans, a Catalunya i a Madrid, no hauria calgut arribar a la intensitat de les mesures actuals.

 PICAM. A Catalunya tenim traspassada la Sanitat. Estem obligats a posar en marxa les mesures del govern central, com ells volen o les adaptarem?

 Nosaltres no estem d’acord amb el Reial Decret-llei aprovat a Madrid, perquè envaeix competències i conté mesures que no ens semblen adequades. Així ho vam manifestar des del primer moment i hem obert un procediment de negociació bilateral previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat. Però és una normativa que està aprovada i vigent. Nosaltres l’aplicarem de forma que causi el mínim perjudici en els ciutadans, com hem fet en el cas del copagament, fixant un període transitori perquè els ciutadans no haguessin d’avançar pagaments, tal i com s’ha fet en altres comunitats autònomes.

PICAM. Què significa això pels catalans?

 El Reial Decret-llei 16/2012 fixa, pels pensionistes, a trets generals,  uns topalls de 8 i 18€ al mes, segons renda. En el moment de l’entrada en vigor de la normativa les comunitats autònomes encara no tenien a punt el sistema per aplicar aquests topalls. D’aquesta manera,a la majoria de comunitats, els pensionistes han hagut d’avançar més del que els tocava pagar i els hi serà rescabalat entre 3 i 6 mesos. A Catalunya hem retardat aquests pagaments per assegurar que ningú hagi d’avançar diners. Posem un cas real: una senyora de 76 anys amb hipertensió arterial, malaltia vascular crònica, colesterol elevat, osteoporosi severa, MPOC, dolor crònic, depressió, ansietat i estrenyiment crònic. Aquesta senyora pren una sèrie de medicaments que li suposarien avançar mensualment 125€. Amb el sistema aplicat a Catalunya, només paga els 8€ al mes que li corresponen pel Reial Decret-llei.

PICAM. Perquè hem de pagar un impost dues vegades i no una, tenim en compte que el Govern Central ens deu diners?

 Primer cal aclarir que una taxa d’utilització o un copagament no són un impost. La realitat és que Catalunya té un dèficit i un endeutament fruit d’un finançament insuficient però també hem gastat  per sobre de les nostres possibilitats. Hem de fer front ambdues coses, per això plantegem el Pacte fiscal: perquè Catalunya pugui disposar de més recursos –els recursos que genera com a país- per destinar-los a polítiques d’estímul econòmic i a polítiques socials, entre elles, el progrés del nostre sistema sanitari sense deixar de contribuir a la solidaritat interterritorial. Alhora cal generar nous recursos econòmics per aportar al finançament del sistema sanitari sense caure en penalitzar a aquells que l’han de fer servir molt ni a aquells que no el poden pagar.

PICAM. Aquestes mesures estan pensades per un temps determinat, o són indefinides?

 Mentre es mantingui l’actual situació de dèficit fiscal de Catalunya i la difícil situació econòmica i financera, difícilment podrem evitar la supressió de mesures com aquesta. Està en joc la sostenibilitat del nostre sistema de salut.

PICAM.  Ajudaran aquestes mesures a recuperar serveis, que s’han eliminat, per a la població, com és el cas de Molins de Rei en que s’ha suprimit el servei de 24 h de l’ambulatori i de Farmàcia, així com una ambulància permanent a la vila?

 La reordenació dels serveis d’urgències i d’atenció continuada és un procés iniciat l’any 2008. Nosaltres hem continuat aquest procés, amb un model que activa el recurs més adient a cada cas (atenció domiciliària, transport sanitari, consell mèdic telefònic, derivació al CAP, CUAP o hospital…) a través de Sanitat Respon. D’aquesta manera, a més d’adequar els recursos a la clínica del pacient posant-lo, per tant, al centre del sistema, racionalitzem la despesa, no podem gastar igual.

 PICAM. Passant a un altre tema, encara que lligat als anteriors. El cost de la sanitat es cobreix mitjançant el IRPF. Sanitat actuarà com una asseguradora? Vol dir això, que d’aquí en endavant haurem d’estar informats (com es sol fer quan contractem una assegurança de vida, de la llar, o una mútua sanitària) del que cobreix o no?

 Des de fa anys, com ja deia,  la sanitat pública es finança a través dels impostos. A Catalunya, el CatSalut actua com una asseguradora pública. Això vol dir que el CatSalut es fa càrrec de l’assistència sanitària pública a les persones que disposen de la targeta sanitària, garantint així l’assistència a tots els catalans. En el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 es pretén millorar el coneixement dels ciutadans sobre el sistema sanitari i les prestacions que cobreix el CatSalut com asseguradora, garantint una adequada transparència i informació.

PICAM. En aquesta asseguradora tindrà més importància el pacient? I de quina manera?

 El Pla de Salut de Catalunya posa els assegurats en el centre del sistema sanitari, reforçant la seva relació amb l’asseguradora pública, prenent com a base els principis següents: una major pro activitat de l’asseguradora per desenvolupar aquesta relació, un increment de la transparència en els compromisos i en els serveis de l’asseguradora envers els ciutadans, i el reforç de la responsabilització dels ciutadans.

PICAM. Es possible que l’antic ambulatori de Molins de Rei, es torni a obrir com a centre que albergui més serveis de l’asseguradora, o per donar suport a entitats associatives sanitàries tant de Molins com del Baix Llobregat que tracten més amb el pacient des allò que sanitat no ofereix, com són perruques o grups d’ajuda mútua?

En aquests moments és difícil concretar iniciatives d’aquestes tipus.

PICAM. Recentment, s’ha parlat de la prohibició de l’avortament inclús si hi ha malformació del fetus; com s’aplicaran a Catalunya aquestes mesures? No van en contra de la llibertat, no ja de la dona sinó de la família ja sigui monoparental o no?

 Aquest és un debat molt controvertit. No hi ha cap normativa vigent en aquest sentit, únicament se n’ha parlat com vostè diu. Cal veure finalment quina és la proposta de modificació legal que planteja el Govern de l’Estat. La valoració no es pot dur a terme fins que no existeixi una concreció de la proposta.

Donem les gràcies al Sr. Conseller, Sr. Boi Ruiz, per la seva contribució en clarificar temes que, creiem, interessen i afecten a tota la població.

M. Teresa Mariano
Voluntària de PICAM
en l’Àrea de Comunicació

Edita: Prevenció i Informació Càncer Molins

“Article propietat de PICAM. Prohibida la seva reproducció, tant de text com d’imatge, sense consentiment de l’Associació Prevenció i Informació Càncer Molins”.