Entrevista amb la Dra. Mª Montserrat Séculi, la Diplomada en infermeria Mercedes Serna i la Treballadora social Anna Aceituno, les tres treballen al CAP de “La Granja” de Molins de Rei

.

“El CAP de la Granja és centre de trobada i de coordinació de les entitats sociosanitàries de la vila”

.

dra. séculi, m. serna i-a aceitunoVoldríem que la finalitat d’aquesta entrevista, fos fer arribar a la població, un missatge clar; El CAP és molt més que un lloc on anar-se a visitar, quan un està malalt, ja que en ell també es desenvolupa una tasca preventiva, social i educativa tant o més important que la de guarir, i que moltes vegades els vilatans desconeixen.

La Dra. Mª M. Séculi fa 26 anys que exerceix com a metge de família a Molins de Rei. La Sra. M. Serna es diplomada en infermeria del CAP des de fa 20 anys i la Sra. A. Aceituno, es treballadora social del CAP fa mes de deu anys. Les tres formen l’equip interdisciplinari que s’ocupa de l’atenció sanitària comunitària en la nostra població.

M. Teresa Mariano (M.T.M.): De quina forma treballeu?

Equip interdisciplinari (E.I.): Si fem una mica de historia, primer hauríem de parlar de la planificació que el Institut Català de Salut (ICS) va fer, pensant en el concepte de la salut comunitària de tota una població l’APOC (Atenció primària orientada a la comunitat), en la que s’utilitza una metodologia i planificació que es basa en detectar les necessitats de salut que pot tindre la comunitat. Es canvia el concepte de medicina individual per passar a una medicina comunitària:

 • Activitat individual ……… es passa a una activitat col·lectiva
 • Pacient………………………….es passa a ciudatà-comunitat
 • Atenció comunitària……..es passa a la prevenció primària
 • Àmbit sanitari……………….es passa a camp intersectorial i interdisciplinari.

 

(M.T.M.): Com es plasma a Molins de Rei ?

(E.I.): El treball comunitari del CAP esta orientat a tota la diversitat de la Població i es treballa per fer un “Diagnòstic de salut” (Detectar els problemes de salut mes freqüents, o quins son mes significatius), com poden ser per exemple la obesitat, la malnutrició de la població, el augment del alcoholisme o del tabac en adolescents, la manca d’informació o deficients conductes en higiene o salut, etc.

Això implica, elaborar  un programa en l’assistència primària, orientat a realitzar activitats en diversos àmbits, envers o dirigits  a la comunitat, segons aquells problemes o necessitats que s’han detectat; així aquest equip fa temps que realitza i/o coordina feines com podem ser:

 • Les campanyes de vacunació (escolars i de la gent gran)
 •  Activitat contra el tabac,
 •  Intervencions periòdiques, en els mitjans de comunicació a traves del programa “Radio Molins de Rei”
 • Xerrades a les escoles.
 •  Xerrades o cicles formatius en el CAP o altres llocs.
 •  Coordinar programes amb altres professionals del CAP contra l’onada de calor, la violència de genero,…

A l’any 2010 van iniciar una nova línea de treball per continuar avançant en el “Diagnòstic de les necessitats de la comunitat”.

I, és a l’any 2011 amb el nou CAP de “ La Granja” que es comença a tenir trobades periòdiques amb totes les associacions sociosanitàries de la població, amb l’equip interdisciplinari (metgessa, infermera i treballadora social ) junt  amb representants del ajuntament (regidor de sanitat i la tècnica de salut del ajuntament).

Es fan reunions de coordinació periòdiques amb les diferents associacions que hi ha a Molins de Rei, com son:

 • Alcohòlics anònims
 • Associació Catalana d’afectats de fibromialgia
 • Associació d’alcohòlics rehabilitats ( REMARE)
 • Associació de familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat
 • Associació de malalts de celiaquia
 • Associació Espanyola Contra el càncer (AECC)
 • Associació Malalties  Cròniques
 • Creu Roja
 • Prevenció i informació Càncer Molins ( PICAM)
 • Salut mental Baix Llobregat

 

(M.T.M.): Que haveu aconseguit amb aquestes trobades?

(E.I.): Han sigut molt positives, ja que em trobat la manera d’afavorir que totes aquestes associacions contactin entre si, que es trobin en un espai comú, amb un temps per compartir les seves inquietuds i per fer difusió els uns dels altres de totes les activitats individuals que fan com associacions. I, al mateix moment conèixer nosaltres també els recursos i serveis de cadascuna. Un dels problemes que es va detectar era la falta d’espai físic que tenien algunes associacions, que ja s’ha resolt, doncs l’ajuntament les hi ha proporcionat un espai al nou centre cívic de la Federació Obrera. Aquest aspecte és important, ja que dona identitat a les associacions.

(M.T.M.): Quin és el objectiu?

(E.I.): L’objectiu principal es la interrelació de les entitats socio-sanitaries de la vila amb el nostre centre per poder realitzar un treball comunitari transversal i així aconseguir optimitzar els propis recursos.

(M.T.M.): Cada quan es reuneixen?

(E.I.): La periodicitat de les trobades solen ser de tres vegades  l’any: febrer, juny i octubre.

(M.T.M.): Quins projectes tenen?

(E.I.): Creiem que es primordial continuar en la línea actual d’utilitzar i potenciar els recursos que existeixen actualment i afiançar-los.

(M.T.M.): A curt termini, com?

(E.I.): Seguint recolzant tallers (memòria, relaxació, auto-imatge,…) i xerrades informatives (sobre fibromialgia, la malaltia d’Alzheimer, càncer alcoholisme…..) que les diferents entitats proposen en el dia a dia.

També donem el nostre suport a la Fira d’Entitats  que es fa cada any a la vila.

(M.T.M.): I, a llarg termini?

(E.I.): La finalitat es integrar-nos a la comunitat de Molins de Rei el màxim possible. Amb això volem dir no sols des de el punt de vista assistencial  sinó mitjançant la promoció i prevenció, la qual cosa passa necessariament per l’educació sanitària.

(M.T.M.): Han notat una millora en els usuaris?

 (E.I.): No s’han fet estudis al respecte, però la percepció que tenim és de millora.

La creixent demanda i participació de la població en els tallers i xerrades que es fan per les diferents associacions, i la satisfacció dels assistents ens demostra que estem ajudant  a donar una informació que sens dubte són un substrat educatiu de primer ordre.

(M.T.M.): Com a projecte, quines activitats conjuntes tenen previst de fer el CAP i les diferents Entitats Sociosanitaries?

(E.I.): La nostra perspectiva es basa en orientar, donar suport i recolzar a les associacions perquè elles tinguin l’autonomia de realitzar les activitats.

Varem iniciar un camí amb la implicació del ajuntament de la vila que ha significat un reconeixement de les associacions sociosanitàries, i un canvi en la concepció que es tenia fins aleshores de les seves actuacions. Ara, hi ha una xarxa que posa en contacte totes les activitats que es fan, a més de taules informatives i del tauló d’anuncis. Aquesta informació reverteix en les mateixes associacions i en el seu entorn.

Sent el Cap un punt més de participació tant en la informació com en la realització de les activitats programades conjuntament.

Donem les gràcies a la Dra. Mª M. Seculí i a les Sres. Mercedes Serna i Anna Aceituno per la seva col·laboració.

 

Transcrit per:

M. Teresa Mariano
Voluntària de PICAM
en l’Àrea de Comunicació

Edita: Prevenció i Informació Càncer Molins

“Article propietat de PICAM. Prohibida la seva reproducció, tant de text com d’imatge, sense consentiment de l’Associació Prevenció i Informació Càncer Molins”.