Entrevista del Periódico de Catalunya

 

El passat 15 de gener el periodista Mauricio Bernal ha fet una entrevista a la nostra presidenta Berna Moreira sobre perruques. Desitgem que us interessi.


About picam

Associació que deixem perruques gratis a dones amb càncer que no tenen recursos per comprar-ne una. Si tens una perruca i ja no et serveix. La passem a recollir gratuïtament/Asociación que dejamos pelucas gratis a mujeres con cáncer que no tienen recursos para comprar una. Si tienes una peluca y no te sirve. La pasamos a recoger gratuitamente.