Programa radio – 16 de abril 2019

En el programa radiofónico PICAMA, hemos hecho la entrevista a la Montserrat Busquets que nos ha hablado del documento de las Voluntades Anticipadas.  

¡Deseamos que sea de vuestro interés!

Enlace para escuchar PICAMA  16.4.19


About picam

Associació Prevenció i Informació Càncer Molins es una entitat declarada d'Utilitat Pública que dóna serveis gratuïts a pacients oncològics i hematològics amb pocs recursos econòmics fins al primer any de supervivència. Entre aquest serveis, està el Banc de Perruques, on el pacient pot tenir en préstec gratuït la perruca durant el tractament oncològic.