Estratègia en Càncer del SNS

Fecma va estar present a la reunió del Comitè de Seguiment  i Avaluació en Càncer que va tenir lloc el passat 15 de setembre en el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.