Grup d’Ajuda Mútua: GAM a Badalona

PER A DONES AMB CÀNCER

Un cop cada 3 setmanes:

Calendari 2013 

juliol: 2 i 23; setembre: 17

Octubre: 1 i 15 ; novembre: 5 i 26

Agost i desembre tancat

PLACES LIMITADES

Consulteu els possibles canvis en el blog: http://picam.molinsderei.net.