Jornada de Equitat Sanitaria a Espanya

Informació de FECMA: El passat 22 de maig es va fer a Madrid una Jornada sobre “EQUIDAD SANITARIA EN ESPAÑA” que va organitzar Wecare-U. Hi va intervindrà el nou Comissionat per la Equitat de la AGP, José Mª Martín Moreno i Alejandro Toledo. Amb el següent objectiu:

image001


About picam

Associació que deixem perruques gratis a dones amb càncer que no tenen recursos per comprar-ne una. Si tens una perruca i ja no et serveix. La passem a recollir gratuïtament/Asociación que dejamos pelucas gratis a mujeres con cáncer que no tienen recursos para comprar una. Si tienes una peluca y no te sirve. La pasamos a recoger gratuitamente.