SERVEIS

SERVEIS GRATUÏTS PER A PACIENTS ONCOLÒGICS I HEMATOLÒGICS ELS SEUS FAMILIARS I CUIDADORS. TAMBÉ PER A SUPERVIVENTS FINS UN ANY DESPRÉS DEL TRACTAMENT.