PREMIS DE RADIO MOLINS DE REI

Entrega premis

El divendres 12 de Maig de 2017, en el Teatre de “La Peni” van presentar els premis Silvia Artés i Oriol Romeu.
Es van lliurar els premis de Valors, Cultura, Impuls, Innovació, Ràdio i Micròfon, i felicitem a tots els premiats.
PICAM va rebre el premi Valors, pel qual estem molt agraïdes. Aquest premi ho va recollir Berna Moreira.
Premi valors del minut  9’ al 12’ del vídeo