Reforcem la memòria

Exercicis pràctics i estratègies per reforçar la memòria

Centre Cívic Riera Bonet:

Del 4 d’octubre al 13 de desembre del 2013

Divendres de 16:15 a 17:30 hores

Centre d’Atenció Primària (CAP) La Granja:

El curs és lectiu.

Comença el dia 1 d’octubre fins el 17 de desembre, continua 

del 7 de gener al 15 d’abril

i del 29 d’abril al 17 de juny del 2014.

Tots els dimarts de 10 a 12:30 hores

IMG_0498