Manteniment cognitiu

1. Problemes de memòria o concentració

2. Taller MEMÒRIA que fem a PICAM

Es pot fer a:

* Casal Cívic Riera Bonet – Molins de Rei i CAP La Granja de Molins de Rei

* Casal Cívic MAGÒRIA a Barcelona

 * Casal Cívic Sabadell – Arraona-els Merinals

.

1. Problemes de memòria o concentració

 Tenir problemes relacionats amb la memòria o la concentració (de vegades descrits com boira mental o quimiocerebro) depèn de factors com el tipus de tractament que rep així com també la seva edat i altres factors de salut. Els tractaments del càncer como la quimioteràpia poden causar dificultat per pensar, per concentrar-se o recordar coses. El mateix passa amb alguns tipus de teràpias biològiques i la radioteràpia al cervell.

Aquests problemes cognitius poden començar durant o després del tractament del càncer. Algunes persones noten canvis molt petits com una mica més de dificultat per recordar les coses, mentre que altres tenen problemes molt més grans de memòria o de concentració.

El seu doctor avaluarà les seves símptomes i l’aconsellarà formes de controlar o de tractar aquests problemes. El tractament de situacions com desnutricióansietatdepresiófatiga i insomni també pot ajudar.

Control d’efectes

És important que vostè o un membre de la seva família digui al seu equip d’atenció de salut si vostè està tenint dificultat per recordar coses, per pensar o concentrar-se. A continuació hi ha algunes mesures que pot prendre per controlar problemes menors de memòria o de concentració:

  • Feu un pla del seu dia. Feu les coses que requereixen més concentració a l’hora del dia quan se sent millor. Descansi més i dormi bé a la nit. Si necessita descansar durant el dia, les migdiades curtes de menys d’una hora són les millors. Les migdiades llargues poden fer que li resulti més difícil dormir a la nit. Mantingui una rutina diària.
  • Exerciti el cos i la ment. L’exercici pot ajudar a reduir la tensió i al fet que se senti més alerta. L’exercici allibera endorfines, també conegudes com hormones de la felicitat, que milloren el seu humor i donen una sensació de benestar. Pregunti quins exercicis lleugers es recomanen per a vostè. Les pràctiques de ment i cos com la meditació o els exercicis mentals com trencaclosques o jocs ajuden a algunes persones.
  • Ajudeu-vos per recordar coses. Anoti i guardi una llista a mà d’informació important. Utilitza una agenda, una gravadora o un altre dispositiu electrònic que l’ajudi a recordar les activitats importants. Feu una llista de noms, números de telèfon importants. Guardi-la en un lloc que sigui fàcil de trobar.

Preguntes per al seu equip d’atenció de salut

És important que vostè o un familiar informe al seu metge o al seu infermera sobre qualsevol canvi cognitiu o de memòria que vostè pugui tenir. Prepareu-vos per la seva visita amb una llista de preguntes per fer. Penseu en afegir aquestes preguntes a la seva llista:

  • Tinc jo major risc de presentar problemes cognitius d’acord al tractament que estic rebent?
  • Quan podrien començar a passar aquests problemes? Quant podrien durar aquests problemes?
  • Hi ha alguna mesura que pugui prendre per reduir aquests problemes?
  • Quins símptomes o altres problemes jo o un parent els hais d’informar?
  • Podria reunir-me amb un  treballador social per obtenir més idees sobre el tipus de suport i de recursos addicionals?
  • Hi ha algun especialista que pugui avaluar, tractar o aconsellar-me sobre aquests problemes (com neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals, terapeutes vocacionals i altres)?
  • Publicació: 29 d’abril de 2015

Aquest text es pot copiar o utilitzar amb tota llibertat. No obstant això, agrairem que es doni reconeixement a l’Institut Nacional del Càncer com a creador d’aquesta informació. El material gràfic pot ser propietat de l’artista o de l’editor pel que tal vegada sigui necessària la seva autorització per poder usar-lo.

Procedència: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios/memoria

 

Pàgina d’interès:

El lloc web de l’Instituto Nacional del Cáncer (https://www.cancer.gov/espanol)

Pàgina principal de l’Institut Nacional del Càncer que ofereix informació en espanyol sobre diferents temes relacionats amb el càncer.

 .

.

2. Taller MEMÒRIA que fem a PICAM:

1. Objectiu

2. Antecedents

3. Pacients als quals va dirigit

4. Nombre d’assistents

 5. Durada

 6. Estructura de les sesions

7. Contingut general

 

Es pot fer a:

* Casal Cívic Riera Bonet – Molins de Rei i CAP La Granja de Molins de Rei

* Casal Cívic MAGÒRIA a Barcelona

 * Casal Cívic Sabadell – Arraona-els Merinals

 

1. Objectiu:

Afavorir la normalitat cognitiva en pacients oncològics i hematològics.

2. Antecedents:

El taller neix dels propis testimonis dels pacients usuaris dels serveis de PICAM, en concret dels que atenem en els nostres bancs de perruques. Estic despistada, “no sé on deixo les coses”, “no estic concentrada i no m’assabento de res”, “no me’n recordo de coses que he fet”, “és com si ho haguessin esborrat de la meva ment”, “abans de la quimio era capaç de retenir moltes coses i moltes imatges i ara no “,” hi ha coses de la meva vida que no aconsegueixo recordar “,” no hi ha manera que em quedin els noms “. Frases com aquestes són les que ens transmeten i per les quals hem dissenyat aquest taller per a pacients oncològics i hematològics.

3. Pacients als quals va dirigit:

Va dirigit a pacients oncològics i hematològics, sense una edat determinada, que es queixin d’una pèrdua de memòria amb oblits benignes a causa de la malaltia i /o el seu tractament. No és un taller per a persones que mostrin signes de deteriorament cognitiu anterior al càncer causat per alguna malaltia mental degenerativa.

4. Nombre d’assistents al taller:

Màxim de 15 persones.

5. Durada de taller:

20 sessions un cop a la setmana. Cada sessió té una duració de 2 hores.

6. Estructura de les sesions:

L’ambient de la classe ha de ser tranquil i relaxat. 30 minuts: Posar data, benvinguda, passar llista, repàs i reforç de la sessió anterior. Per donar temps a que tots arribin, i es saludin, Entre 5 i 10 minuts de relaxació. Respiració profunda. Perquè la classe estigui tranquil·la. 30 minuts: col·loqui. Oblits diaris. 20 minuts: exercicis per a casa i explicació dels mateixos i quina part de la memòria treballem amb ells. De 30 (a 45 minuts): Varia en cada classe: col·loqui tema sobre hàbits saludables; exercicis molts d’agilitat mental, jocs, etc. i/o manualitats o exercicis de teràpia ocupacional, 10 minuts: comiat. Recordar els exèrcits per al proper dia, resoldre dubtes i/o atendre suggeriments i preguntar si els ha agradat la sessió. Des de la primera sessió, s’intenta planificar els dies que poden faltar a causa del seu estat de salut, per organitzar les tasques per a aquests dies. També es facilitarà un telèfon i correu electrònic de contacte amb aquesta finalitat. Es preveu la incorporació gradual de pacients nous durant les sessions, tot i que no és el més aconsellable.

7. Contingut general:

El contingut de les sessions ha estat dissenyat per a pacients oncològics i hematològics que mostren alteracions benignes de memòria que no fan sospitar d’un deteriorament cognitiu, ja que les persones mantenen el seu nivell de funcionalitat diària. Hem pensat en exercicis senzills, igual que les lectures, però que per el seu entorn siguin actuals. A cada sessió explicarem perquè serveixen i què pretenem amb ells, de manera que acompleixin les expectatives dels pacients. Per crear el programa, els exercicis i l’estructura de les sessions, en major o menor mesura ens hem basat i adaptat programes o manuals d’exercicis entre els quals destaquem els de: la Fundació la Caixa programa “Activem la ment”; ESTEVE, “Quaderns d’estimulació cognitiva”; quaderns de Madrid Salut; exercicis del llibre de Miguel Ángel Maroto “La memòria. Programa d’estimulació i manteniment cognitiu” de l’Institut de Salut Pública i “Entrenar la memòria i intervenir en reminiscències”. T. Martínez. Editorial Mèdica Panamericana. 2012. Hem pensat el contingut basant-formular-la següent pregunta: Perquè afecta la malaltia i el seu tractament a la memòria en menor o major mesura? La resposta és la reflexió sobre les experiències i explicacions que hem rebut de les pacients directament o indirectament (a través dels comentaris de les voluntàries que els atenen) i sobre les quals hem creat els 5 apartats que afecten la memòria i sobre els que creiem que cal treballar:

Apartats:

1. Sensacions negatives com por, estrès, angoixa: no sabem el que ens espera. Afecta la memòria sensorial. Preparem la ment enfront del desconegut, negatiu, la qual cosa afecta la memòria sensorial i per tant a la memòria a curt termini, ja que interfereix en el registre i recuperació d’informació. El pacient es queixa de la manca d’atenció, de concentració, distraccions, desorientació. Per a això treballarem els auto-registres dels oblits quotidians, donant tècniques per evitar aquest tipus de distraccions. Els exercicis relacionats amb: atenció, memòria, càlcul, execució i orientació. També aniran relacionats dins dels hàbits de vida saludable: la relaxació.

2. El canvi en les relacions socials i laborals amb el nostre entorn immediat afecta la comunicació, expressió, llenguatge i a les relacions socials que poden portar a l’aïllament: Com ho comuniquem i quina reacció tindran els altres: jocs grupals, col·loquis, aprenentatge de tècniques de comunicació (com comunicar-se amb els metges, per exemple) i d’auto-presentació, redaccions, la nostra imatge i l’auto-cura, seran exercicis i temes que es tractin en aquest apartat.

3. L’adaptació a la nova situació suposa un canvi en la planificació del dia a dia: com vaig a estar, a sentir-me, a què em dedicaré? Afecta la capacitat d’elasticitat: Treballarem la memòria passada fins al moment present “l’aquí i l’ara” veient com la nostra vida ha anat canviant i com ens hem anat adaptant: treballarem “el diari de la nostra vida”, aplicarem tècniques de reminiscències, reviure jocs de la infantesa en grup i practicar (per fer i estimular la pràctica d’exercici físic com a hàbit saludable); agendes i planificadors del dia a dia; estimulem la creativitat, el que ens porta també a treballar diferents aspectes de la memòria: creació del receptari de cuina, abaloris (pràxies i capacitat d’execució), sessió d’art-teràpia on puguin realitzar el que vulguin amb diferents materials, sense estar dirigits amb l’objectiu d’enfrontar-se a una situació nova que ajudi a descobrir la seva creativitat.

4. Connexió amb el món “el que ens envolta, ja no va amb nosaltres”, ens desconnectem de la realitat que ens envolta, de les notícies i esdeveniments en el món afectant la nostra atenció, retenció i registre d’esdeveniments i creació del record: aquí realitzarem exercicis de cercar notícies d’actualitat, d’introducció a les tècniques de lectura en l’apartat dels oblits diaris, resum de la notícia, col·loqui sobre les notícies, aprenem a plantejar la nostra opinió sense ser jutjats ni jutjar i com afecta aquesta notícia al nostre entorn i a nosaltres mateixos.

5. Capacitats executives: El canvi de vida i el procés d’adaptació a les noves circumstàncies negatives donen com a resultat un retrocés en les capacitats executives (observat en perruqueres, per exemple) i afectació a la capacitat de concentració. Tots aquests factors creen la sensació que el fil de la nostra vida s’ha trencat, creant-se un abans i un després de la malaltia: exercicis com descripció per escrit de passos per a l’execució de tasques, seguir les instruccions per a realitzar objectes, com per exemple algun collaret de grans, seran alguns dels exercicis plantejats i també treballen altres aspectes de la memòria.

Tipus d’exercicis:

1) Deures per a casa, es divideixen en dos grups:

a) exercicis dirigits a la memòria sensorial i recent, es treballen tècniques per millorar l’atenció, retenció registre. El seu contingut és de: llenguatge, càlcul, raonament, orientació, creativitat etc.

b) treballar la memòria remota: a través del llibre de la vida fins al moment actual.

2) Exercicis a classe: s’anima l’alumne a la participació mitjançant col·loquis sobre temes amb el que es fomenten les relacions socials: des d’hàbits saludables a jocs de la infància, cadascun d’aquests temes pot desenvolupar-se en més d’una sessió, ja que després del col·loqui es treballa sobre ells, en grup i/o individualment; exercicis d’agilitat mental: que inclouen des de l’agrupació a marcar un temps amb el cronòmetre per desenvolupar-los en classe; de comprensió de lectura.

IMG_0916 IMG_0920 IMG_0947 sabadellmandales 2 gepac

exercici memòria remota

exercici memòria remota

 

Speak Your Mind

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada