A patir del 7 de juliol som una entitat reconeguda com d’utilitat publica

Logo PICAMAvui hem rebut la Resolució JUS/2014 de 7 de juliol, per la qual, per delegació (Resolució JUS/498/2013, DE 8.3.2013, DOGC DE 13.3.2013), el Director de Dret i d’Entitats Jurídiques ha resolt declarar d’utilitat pública l’entitat PICAM, Associació Prevenció i Informació Càncer Molins.

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d’ Entitat Jurídiques.

Moltes gràcies pel reconeixement de la feina que estem fent, és un estímul per seguir desenvolupant amb més coratge, si cal, aquesta tasca que ens hem proposat portar a terme, amb l’ajut de tothom, per millorar la qualitat de vida de les persones que ens demanen ajut en uns moments difícils.