Sr. Josep Maria Sales president Creu Roja de Molins de Rei

 .

“Més de 4oo molinencs es beneficien dels ajuts aportats per la Creu Roja”

 

Gràcies al Centre d’Atenció Primària “La Granja”, de Molins de Rei les Associacions socio-sanitàries, es poden reunir en aquest centre per informar, coordinar i col·laborar tant amb el CAP com amb l’Ajuntament de la vila amb la finalitat de millorar els serveis sanitaris de pacients i vilatans.

.

joep m. sales

.

La primera que us presentem és la CREU ROJA una associació pionera i emblemàtica; ho fem mitjançant el President Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, el Sr. Josep Maria Salas i Peiró.

.

M. Teresa Mariano (M.T.M.): Quins són els orígens de la Creu Roja?

Josep Maria Salas i Peiró (JM.S.P.): El 1859, Henry Dunant, un home de negocis suís, va ser testimoni de la cruel batalla de Solferino, més de 40.000 morts i milers de moribunds, entre les tropes franco-sardes i austríaques.  Allà, va poder presenciar com els soldats ferits en combat eren abandonats al camp de batalla i morien desemparats per manca d’assistència mèdica militar.  Llavors, ajudat per les dones dels pobles propers, s’esforçà per socórrer-los sense distinció d’uniforme ni de nacionalitat, veient en ells només homes que necessiten ajuda. Ho va plasmar tot en el llibre “Record de Solferino”, on concep la idea de crear societats de socors en temps de pau. No es fins l’any 1863 que, amb l’ajuda d’uns ciutadans suissos, va poder-se fundar el Comitè Internacional de la Creu Roja.

M.T.M.: Com la definiries?

JM.S.P.: La Creu Roja és una organització humanitària no governamental, sense caràcter polític, racial, ni confessional que treballa conforme als principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat, y que constitueixen els senyals d’identitat de la Institució en tots els àmbits i nivells d’actuació.

 M.T.M.: I, amb quina finalitat?

JM.S.P.: La Creu Roja assumeix el compromís de treballar “cada vegada més a prop de les persones”, dirigint els esforços dels seus voluntaris i professionals per garantir la seva dignitat humana davant el sofriment causat per la violència, la salut, la pobresa o l’exclusió social, i també intervenint ràpidament després dels desastres naturals i fent que, durant i després dels conflictes armats,  les víctimes militars i civils rebin  protecció i assistència.

 M.T.M.: Com es que la Creu Roja és a Molins de Rei?

JM.S.P.: Hi és present des de l’any 1937 com una delegació de Barcelona, amb una estructura militar, una banda de música i amb uns recursos molt precaris i sense una seu oficial. No es fins l’any 1962 en que es converteix en Assemblea Local, presidida pel Sr. Roviralta i amb voluntaris sota organització militar, i la seva seu es va ubicar a la avinguda de València, 24, donant origen al primer punt ambulatori de salut del poble i dedicant-se exclusivament a l’auxili en carretera. Els voluntaris d’aleshores es reunien els diumenges per atendre a accidentats.

L’any 1989 es clau per la Creu Roja al deixar l’estructura militar i assolir-ne una de civil i tot seguit iniciar el procés democràtic i convocar eleccions per elegir a tots els seus dirigents.

Fins l’any 2002 els voluntaris/es i treballadors/es de l’assemblea basaven la seva activitat en socors i emergències i en el transport sanitari primari (ambulàncies). A partir d’aquí comença una reestructuració que comporta un compromís més de caràcter social que no sanitari i desenvolupa tot un seguit de programes i projectes d’intervenció social, sense deixar d’actuar en el camp dels socors i de les emergències.

També l’any 2002 i després d’un procés de unificació i optimització de recursos per guanyar eficiència, la Creu Roja de Molins de Rei passa a formar part de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre, que agrupa altres assemblees veïnes i dona cobertura a nou municipis, quedant la gestió i la seva seu central a Molins de Rei.

 M.T.M.: Quines tasques fa la Creu Roja a Molins de Rei?

JM.S.P.: Són diverses, i les següents:

  • Atenció Social mitjançant el Punt de Suport a les Famílies, donant una atenció on l’usuari passa a ser l’eix dels nostres programes i no  la inversa.
  • Intervenció Social amb programes i projectes específics per infància i per a gent gran.
  • Formació mitjançant cursos de Primers Auxilis, de Formació Social, de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, de Prevenció de Riscos Laborals, … … …
  • Cooperació Internacional, Sensibilització i Cooperació amb projectes d’ajuda en diferents països.
  • Socors i Emergències, pal de paller en el dia a dia i durant molts anys a la Creu Roja, nosaltres continuem donant resposta a grans emergències amb Protecció Civil i amb la realització dels Serveis Preventius dels nostres municipis.
  • Transport Adaptat, Trasllats als centres de dia i a centres d’educació especial.

 M.T.M.: El voluntariat és fonamental en la Creu Roja, va en augment?

JM.S.P.: Els Principis fonamentals de la organització recullen el voluntariat com un dels eixos bàsic. El voluntariat ha augmentat, la gent està més disposada a ajudar, i alhora la gent que no té feina busca en la nostra organització un lloc on formar-se i dedicar un temps que ara disposen degut a la seva situació. Tot i així hem de treballar amb la seva fidelització i en la captació de nou voluntariat en general i, sobre tot,  en sectors de persones grans i/o jubilades.

 M.T.M.: Quins objectius tenen a curt i llarg termini?

JM.S.P.: Prioritàriament la nostra missió es estar cada vegada més a prop de les persones per tal de donar una resposta de proximitat, integral i de qualitat.

Des del punt de vista assistencial, volem  instaurar un nom model d’atenció a les persones. El punt de suport a les famílies ens ha de permetre donar una atenció molt mes personalitzada i poder detectar totes les necessitats dels usuaris, fer-ne un acompanyament als Serveis Socials de l’Ajuntament i arribar allí on les institucions publiques no arribin.

La Creu Roja no pot solventar tots els problemes que té la gent, però ha de ser capaç d’acompanyar a les persones en aquest procés i facilitar que els usuaris tinguin les eines per sortir-se’n.

 M.T.M.: Quins projectes estan desenvolupant actualment?

JM.S.P.: El Punt de Suport a les famílies contempla diversos projectes: El programa d’aliments i distribució de kits socials (aliments, productes de higiene, escolars…), el banc d’ajuts tècnics (caminadors, closes, cadires, etc.), servei de dutxes, pernoctacions d’urgència, espai del ciutadà, etc… i ara estem treballant per posar en marxa un programa d’ocupació.

Els projectes de socors i Emergències es composa bàsicament de la cobertura de Serveis Preventius i actuacions en emergències i catàstrofes.

Respecte a formació els projectes inclouen la formació interna dels voluntaris i professionals, la formació externa a empreses i la formació continuada en totes les branques de la acció de Creu Roja al territori.

Un col·lectiu especialment vulnerable és el de la Gent Gran, a qui també dediquem el projecte de Vellesa Activa, amb la finalitat d’estimular els nostres usuaris, facilitar-los suport i acompanyament  i detectar processos de vulnerabilitat. Amb aquest col·lectiu, a més a més, portem el projecte de Teleassistència Domiciliaria, mitjançant el qual els usuaris guanyen amb seguretat i autonomia dins del seu domicili, ja que estan permanentment connectats a la nostra central de coordinació de Creu Roja Catalunya, des d’on se’n fa un acurat seguiment, amb una línia de comunicació bidireccional.

Un altre dels projectes històrics a la Creu Roja es el de transport adaptat, de Gent Gran i Discapacitats.

Respecte a la Cooperació Internacional, des del territori fem una tasca d’enllaç entre les administracions locals i la Creu Roja Catalunya, i duem a terme campanyes de sensibilització dels projectes que es confinancien des dels diferents ens i que Creu Roja desenvolupa al tercer món.

 M.T.M.: A quantes persones donen servei a Molins de Rei?

JM.S.P.: Aproximadament estem arribant a mes de 400 persones a Molins de Rei, però cal tenir en compte que Molins de Rei es una de les 9 poblacions que atén la Creu Roja Baix Llobregat Centre.

M.T.M.: Quina és la relació de la Creu Roja amb el CAP juntament amb les associacions sociosanitàries de Molins de Rei?

JM.S.P.: Amb les institucions sanitàries tenim pocs programes en comú, mes enllà de projectes de educació per la salut, ja que la Creu Roja, des de l’any 2002, va deixar de ser l’operador per defecte del transport sanitari a  Catalunya.

Amb temes de salut comunitària no desenvolupem a Molins de Rei programes comuns. Tot i així, les accions que realitzem son complementàries.

M.T.M.: Creu què és una via per millorar la salut comunitària de la vila?

JM.S.P.: Està clar que com mes s’uneixin esforços, la salut comunitària serà millor. Els programes de Creu Roja van encaminats, com he dit, a realitzar tasques de prevenció, de educació per la salut i de sensibilització d’hàbits saludables. Si unim esforços arribarem més i millor a la gent.

M.T.M.: Com l’impulsaria?

JM.S.P.: La situació actual ens obliga a trobar els marcs idonis per poder realitzar trobades amb els responsables de les organitzacions socials i sanitàries. S’està fent, en temes socials participant activament amb el consell de seguiment de la crisi que es reuneix periòdicament a Molins de Rei, que ha permès activar projectes i saber que fan les organitzacions i entitats, evitant duplicitat de serveis, fet que ens permet ser mes eficaços, però sobretot, més eficients.

Més informació a:

www.creuroja.org

Tel + 34 936681818

Donem les gràcies al Sr. Josep Maria Salas i Peiró per la seva col·laboració.

Transcrit per:

M. Teresa Mariano
Voluntària de PICAM
en l’Àrea de Comunicació

Edita: Prevenció i Informació Càncer Molins

“Article propietat de PICAM. Prohibida la seva reproducció, tant de text com d’imatge, sense consentiment de l’Associació Prevenció i Informació Càncer Molins”.