TROBADES ENTRE METGES I PACIENTS SOBRE MEDICAMENTS BIOLÒGICS Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

GEPAC Com a membre del GEPAC, ens ha arribat la declaració conjunta entre metges i pacients sobre els Tractaments amb medicaments biològics originals i Biosimilars.

La fi d’aquesta Declaració és reclamar una sèrie de garanties que contribueixin al futur desenvolupament d’un marc regulador en què la prescripció i la informació al pacient seran vitals.

GEPAC va participar en aquesta declaració que consta de 20 punts, segons informació adjunta.

http://www.sen.es/noticias/78-noticias-sen/2177-declaracion-conjunta-de-medicos-y-pacientes-sobre-los-tratamientos-con-medicamentos-biologicos-originales-y-biosimilares